• Noi, OPTICON SRL, am luat măsuri tehnice şi organizatorice în vederea respectării datelor cu caracter personal împotriva pierderii, modificării sau în vederea eliminării riscurilor privind accesul neautorizat.
  Astfel, datele cu caracter personal prelucrate de noi sunt în conformitate cu prevederile legale privind protecţia datelor cu caracter personal şi a Regulamentului UE 2016/679 (în continuare RGPD)

  Tipul de date cu caracter personal – datele cu caracter personal ce vor fi prelucrate de către noi sunt date precum: nume, prenume, e-mail, număr de telefon, adresă, CNP.

  Modalitatea de colectare a datelor : completarea unui formular privind solicitarea de informaţii/ oferte sau abonarea la newsletter-ul nostru, şi prin realizarea unei achiziţii de produse.

  Totodată, precizăm faptul că site-ul nostru se adresează persoanelor având vârsta de peste 18 ani, datele colectate sunt necesare conform legii fiscale şi legilor de administrare fiscală a României, şi sunt necesare pentru realizarea de contract şi/sau realizarea de facturi fiscale pentru produsele şi serviciile comercializate de către noi.

  I. DEFINIŢII ŞI TERMENI:
  a. Date cu caracter personal – orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ( ”persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

  b. Operator de date – înseamnă persoana care transferă datele cu caracter personal, şi care este reprezentantul nostru în relaţia noastră cu dumneavoastră.

  c. Măsurile tehnice şi organizatorice de securitate – înseamnă măsurile menite să protejeze datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau a pierderii accidentale, modificării, divulgării sau accesului neautorizat, în special atunci când prelucrarea presupune transmiterea datelor într-o reţea, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare.

  d. Categorii de date prelucrate – datele cu caracter personal (prenumele, numele, adresa, nr. de telefon, adresa de e-mail etc.) sunt prelucrate de către noi doar în situaţia în care aceste date sunt introduse de către persoana interesată, în rubricile create pe site-ul nostru (ex. rubrica privind solicitarea de informaţii/oferte sau abonarea la newsletter)

  e. Prelucrarea datelor personale – înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau
  fără utilizarea de mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, ştergerea sau distrugerea.

  II. DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM
  Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a putea beneficia de serviciile noastre după cum urmează:
  a. Datele pentru serviciul newsletter:
  Prelucrăm datele dumneavoastră constând în nume şi adresă de e-mail pentru abonarea la newsletterul nostru.
  Odată cu accesarea site-ului web este vizibilă opţiunea privind abonarea la newsletter-ul nostru sens în care, pentru a vă abona,este necesar să apasati butonul ”Abonare Newsletter”.
  Consecutiv acestei etape privind acordul la abonare, vi se solicită să introduceţi o serie de date despre dumneavoastră care să ne permită să vă trimitem oferte şi informaţii relevante, precum şi să vă
  exprimaţi acordul cu privire la modalitatea în care doriţi să comunicăm.
  Prin această abonare veţi beneficia de acţiunile de marketing direct specifice segmentului nostru de activitate şi prin care vă vom ţine la curent cu produsele, serviciile şi campaniile noastre, respectând dispoziţiile legale în vigoare.
  Utilizarea datelor încetează de îndată ce renunţati la serviciul newsletter. Aveţi posibilitatea de  a renunţa oricând şi în mod gratuit la serviciul newsletter prin: bifarea opţiunii “Dezabonare” din cadrul newsletterului sau trimiterea unui email la adresa de contact a site-ului prin care solicitaţi în mod expres dezabonarea.
  b. Datele pentru solicitarea de informaţii/oferte
  Prin completarea formularelor de contact, destinate potenţialilor clienţi sau parteneri, ne oferiţi acces la datele dumneavoastră de contact pe care le vom folosi pentru a răspunde solicitărilor şi întrebărilor adresate.
  c. Plugin-urile de reţelele sociale şi utilizarea cookie-urilor
  Pagina noastră de internet utilizează „plugin-uri” de la operatorii de reţele sociale (de ex.: www.facebook.com). Toate plugin-urile de reţele sociale de pe pagina noastră de internet sunt marcate clar şi distinct.
  Prin intermediul acestor plugin, noi nu colectăm / stocăm date personale ale clienţilor. Pe lângă clienţii noştri, potrivit modalităţii de funcţionare a reţelelor de socializare, există posibilitatea ca şi prietenii virtuali ai clienţilor noştri să vizualizeze pagina noastră ca urmare a aprecierii pagnii noastre web.
  Cu privire la utlizarea Cookie-urilor (terminologia include „Internet Cookie”, „browser cookie”, „HTTP cookie” sau pur şi simplu „cookie” ) precizăm că acestea sunt fişiere sau informaţii care pot fi stocate pe calculatorul dumneavoastră sau pe dispozitive mobile, cu acces la Internet (smartphone sau tableta) atunci când accesaţi Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) şi nu poate accesa informaţiile de pe calculatorul/dispozitivul mobil al utilizatorului. Menţionăm că această tehnologie nu conţine programe software, viruşi sau spyware. Utilizăm cookie-urile pentru a face site-ul mai usor de utilizat şi pentru a-l adapta mai bine, prin ofertele noastre, la interesele şi necesităţile dumneavoastră. Cookie-urile sunt utilizate şi pentru a mări viteza viitoarelor dumneavoastră activităţi şi experienţe pe site-ul nostru. Mai multe detalii şi informaţii despre cookies în secţiunea cookies de pe site-ul nostru.

  III. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR
  În general, toate informaţiile colectate sunt utilizate în scopul prevăzut, pentru care le-aţi trimis către noi, menţionat în momentul colectării sau în politica de confidenţialitate. Putem utiliza datele dumneavoastră personale într-unul din urmatoarele scopuri :
  – folosim datele dumneavoastră de contact pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră comunicate fie prin utilizarea formularului de contact sau în mod direct folosind adresa noastră de e-mail sau poştală;
  – folosim adresa de e-mail pe care ne-aţi furnizat-o în vederea primirii informaţiilor comerciale cum ar fi newsletter, promoţii, oferte, dacă v-aţi oferit consimţământul în acest sens;
  – folosim informaţiile colectate prin intermediul cookies, pixels sau plug-ins pentru a vă oferi o experienţă optimizată atunci când utilizaţi site-ul nostru
  – putem folosi datele dumneavoastră în scopuri statistice, pentru evaluarea gradului de satisfacţie al clienţilor în raport cu serviciile noastre. Răspunsurile dumneavoastră sunt strict confidenţiale şi vor fi utilizate exclusiv în scopul îmbunătăţirii serviciilor noastre; datele sunt colectate şi prelucrate prin intermediul unei aplicaţii externe astfel încât nu va exista nicio conexiune între datele dumneavoastră cu caracter personal şi răspunsurile date de dumneavoastră prin aceste chestionare.
  – folosim datele dumneavoastră în scopul realizării facturii fiscale conform legilor României.
  – folosim datele dumneavoastră Nume, Prenume, Adresa, Telefon, Email în vederea livrării produselor și sau serviciilor noastre, acestea fiind oferite mai departe colaboratorilor noștri (firmă de curierat, firme de service, etc.)
  – în cazul unor situații extraordinare, datele dumneavoastră vor putea fi transmise organelor și instituțiilor statului, la cerința și solicitarea acestora.

  Dacă alegeți să nu oferiți orice informații personale atunci când sunt solicitate, este posibil să nu puteți participa la anumite activități și caracteristici personalizate pe site-urile noastre și să
  aveți acces limitat la serviciile și ofertele speciale. De exemplu, dacă refuzați să împărtășiți adresa dumneavoastră de email, nu veți putea primi niciun newsletter și nu ne veți putea contacta prin intermediul formularului de pe site.
  Cu toate acestea, pentru a căuta pur și simplu în site-urile noastre și pentru a afla mai multe despre produsele noastre, nu trebuie să ne oferiți nici un fel de informații personale.

  IV. TRANSFERUL DE DATE
  Vă garantăm că datele dumneavoastră nu vor fi vândute sau închiriate către alte persoane fizice sau juridice, astfel încât să poată fi folosite de către alte companii, fără consimțământul tău. Cu toate acestea, vom putea comunica datele tale unor terți pentru a ne asigura că beneficiați de serviciile noastre, cum ar fi către furnizori de servicii care asigură funcționarea site-ului, agenții de marketing care asigură comunicarea newsletter-ului, autorități sau instituții publice în vederea îndeplinirii obligațiilor legale etc.

  V. DREPTURILE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL FURNIZATE:
  Potrivit RGPD, în calitate de persoană vizată beneficiați de un cumul de drepturi, respectiv:
  a. Dreptul la informare și acces la date cu caracter personal: dreptul de a obține o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective.
  b. Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita operatorului și de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc și/sau de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, cu mențiunea că în cazul unui cont online aceste modificări le puteți efectua personal din secțiunea de editare a datelor contului.
  c. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întarzieri nejustificate, în cazul în care se aplică anumite motive menționate în RGPD.
  d. Dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul de a obține restricționarea prelucrării în anumite cazuri.
  e. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și de a le transmite către un alt operator.
  f. Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter  personal care vă privesc, în condițiile .
  g. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
  h. Dreptul să vă adresați printr-o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate în conformitate cu prevederile legale.
  Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
  Bld. General Gheorghe Magheru 28-30,
  010336, Bucuresti, Romania
  Tel: 031 805 9211
  www.dataprotection.ro
  Pentru exercitarea acestor drepturi vă rugăm să ne transmiteți o cerere scrisă și semnată de dumneavoastră folosind datele de contact specificate pe pagina de contact.

  VI. ACTUALIZAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE
  Ne rezervăm dreptul ca, în mod discreționar, să adăugăm, să modificăm sau să eliminăm în viitor elemente din această Politică de Confidențialitate pentru a ne asigura că informațiile conținute furnizează o informare relevantă și adecvată cu privire la colectarea și procesarea de către noi a datelor dumneavoastră personale.